Czy Automobilis skupuje szkody w sprawach zakończonych ugodą?

Czy Automobilis skupuje szkody w sprawach zakończonych ugodą?

Ugoda jest umową uregulowaną w Kodeksie Cywilnym, zgodnie z którą strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Ugoda najczęściej jest połączona z zobowiązaniem do zrzeczenia się dalszych roszczeń w przyszłości. Dla poszkodowanego oznacza to, że po złożeniu oświadczenia w ramach ugody – nie będzie mógł ponad kwotę ustaloną w ugodzie – dochodzić dalszych roszczeń. Jest to rozwiązanie niekorzystne dla poszkodowanego, albowiem może okazać się, że kwota otrzymana z tytułu ugody nie będzie wystarczająca do naprawy pojazdu. Poszkodowany może również nie mieć świadomości skutków prawnych, jakie wywołuje ugoda. Ponadto zakład ubezpieczeniowy powinien wykonać szereg obowiązków informacyjnych przy zawieraniu ugody, których zaniedbanie może prowadzić do podważenia ważności ugody.

Automobilis starannie analizuje wszystkie sprawy swoich klientów – również tych, którzy zawarli ugody z zakładem ubezpieczeniowym. W tym celu wykorzystuje wszystkie możliwości prawne w celu ewentualnego stwierdzenia nieważności ugody. Nie są to oczywiście sprawy łatwe, ale ich dogłębna i fachowa analiza może prowadzić do korzystnych rozstrzygnięć.

Dlatego też zachęcamy wszystkich klientów do zgłaszania spraw zakończonych ugodami. Również i w takich sprawach jesteśmy w stanie zaoferować dopłatę do odszkodowania.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu