Czym jest ubezpieczeniowa suma gwarancyjna i jakie ma znaczenie przy wypłacie odszkodowania?

Czym jest ubezpieczeniowa suma gwarancyjna i jakie ma znaczenie przy wypłacie odszkodowania?

Zawarcie umowy ubezpieczenia nie oznacza, że ubezpieczyciel przejmuje na siebie całą odpowiedzialność, bez względu na ewentualne koszty. Czym jest ubezpieczeniowa suma gwarancyjna i ile wynosi? Co możemy zrobić w przypadku przekroczenia tej kwoty?

Minimalna wysokość sumy gwarancyjnej

W zasadzie na każdej z polis znajduje się informacja dotycząca wysokości sumy gwarancyjnej. Jest to górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ustawodawca w przepisach przewidział, jaka jest minimalna wysokość tej sumy – która nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie – 5000000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1000000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Każdy ubezpieczyciel ma prawo wyznaczenia sumy wyższej od wskazanej powyżej – nie może jednak zmniejszyć zakresu swojej odpowiedzialności poniżej minimalnych kwot.

Co w przypadku, gdy suma gwarancyjna zostanie przekroczona?

Może zdarzyć się sytuacja, w której przekroczona zostanie suma ubezpieczeniowa. W takim przypadku pozostałą część szkody będzie musiał wyrównać sprawca, z majątku własnego. W zasadzie jest to rozważanie czysto hipotetyczne – ponieważ minimalne granice ustalone przez Ustawodawcę to kwoty bardzo wysokie, które trudno jest przekroczyć.

Czy suma gwarancyjna wpływa na wysokość odszkodowania?

Suma gwarancyjna w żaden sposób nie wpływa na wysokość odszkodowania. W końcu świadczenie to jest zależne od rozmiaru powstałej szkody. Oczywiście suma odegra pewne znaczenie, jeśli zbliżymy się do granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela. Niemniej jednak – niezależnie od podmiotu, który pokryje koszty związane z powstałą szkodą – osoba uprawniona otrzyma należne pieniądze. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ubezpieczyciel zawsze będzie dążył do tego, aby wypłacić jak najniższe świadczenie. Oczywiste jest, że jeśli mamy coś zapłacić, staramy się, aby była to niewielka kwota, im mniejsza, tym lepiej. Podobnie działa ubezpieczyciel. To w jego interesie jest zastosowanie takich przeliczników, według których odszkodowanie będzie bardzo niskiej wysokości. Odwołanie się od decyzji oraz walka z Towarzystwem Ubezpieczeniowym są niezwykle trudne. W wielu przypadkach odkup odszkodowania to najrozsądniejsze rozwiązanie. Osoby niezwiązane z branżą, które nie mają odpowiedniej wiedzy, w zasadzie są bez szans w starciu z gigantem, dla którego pracuje szereg specjalistów. Sprzedaż roszczenia to nie tylko wygodne, ale przede wszystkim mądre wyjście z sytuacji. Udając się do prawnika należy liczyć się z dużymi kosztami już na samym początku – w końcu za sprawę trzeba zapłacić. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli udamy się do kancelarii specjalizującej się w odkupie szkód. Zostanie nam wypłacona należna kwota, a formalnościami zajmą się specjaliści. Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą szkody lub dopłatą do ubezpieczenia, skontaktuj się z nami. W Automobilis znamy się na rzeczy i wiemy, jak działać, żeby Klient był zadowolony.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu