Dochodzenie odszkodowań – czy można uzyskać rekompensatę z kilku polis ubezpieczeniowych?

Dochodzenie odszkodowań – czy można uzyskać rekompensatę z kilku polis ubezpieczeniowych?

Temat posiadania polis w kilku Towarzystwa Ubezpieczeniowych jest niezwykle newralgiczny dla wielu poszkodowanych. Chcąc się solidnie zabezpieczyć na wypadek szkód wiele osób nabywa kilka różnego typu polis ubezpieczeniowych. W momencie wystąpienia szkody pojawia się kwestia możliwości odszkodowawczych. Czy poszkodowany ma prawo do równoległego dochodzenia rekompensat z wielu polis ubezpieczeniowych za jedną szkodę? Zapraszamy do dalszej części artykułu, gdzie udzielimy szczegółowej odpowiedzi na to nurtujące pytanie.

dochodzenie odszkodowan

Ubezpieczenie wielokrotne, a możliwości odszkodowawcze

Dochodzenie odszkodowań z wielu polis ubezpieczeniowych jest uzależnione od rodzaju poniesionej szkody. W przypadku ubezpieczeń majątkowych takich jak: autocasco AC, OC działalności gospodarczej, OC mienia, ubezpieczenie mieszkania poszkodowany nie ma możliwości uzyskania odszkodowania opiewającego na większą sumę, niż realna wartość poniesionej szkody. Dlatego już na wstępie możemy napisać, że otrzymanie świadczeń z kilku polis jednocześnie nie będzie możliwe, gdy suma środków miałaby przewyższyć wartość uszczerbku na pojeździe po wypadku. Odmienna sytuacja występuje w przypadku rekompensat za szkody osobowe uzyskiwanych w oparciu o takie ubezpieczenia jak: ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia turystyczne. Poszkodowany doznający szkody osobowej ma możliwości kumulacji świadczeń, a to oznacza, że może dochodzić roszczeń niezależnie z każdej polisy.

Polisy od szkód majątkowych – czy warto zawierać kilka na raz?

Nawiązując do powyższych rozważań możemy napisać, że nie jest opłacalne ubezpieczanie mienia w kilku zakładach ubezpieczeń, gdy suma zabezpieczeń przekracza wartość posiadanego majątku. Warto nawiązać do samej istotny odszkodowań, która ma na celu zrekompensowanie poniesionych strat. Nie ma możliwości, by poszkodowany wzbogacał się uzyskując środki przewyższające wartość szkody. Wyjątek stanowi ubezpieczenie mienia w wartość odtworzeniową, gdzie w przypadku zniszczenia domu zachodzi konieczność jego remontu lub odbudowy, a koszt ten zawsze przewyższa wartość majątku przed szkodą.

Odszkodowanie z polisy sprawcy czy ubezpieczenia własnego?

Warto na koniec wspomnieć też o bardzo częstej sytuacji zachodzącej w przypadku szkód komunikacyjnych, gdzie sprawca posiada polisę OC, a poszkodowany własne AC. Przy takich okolicznościach poszkodowany nie może dochodzić rekompensaty z obu polis. Przysługuje mu natomiast prawo wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego do jakiego się zwróci ze swoim roszczeniem. Kiedy sprawca natomiast nie posiada ubezpieczenia OC poszkodowany ma obowiązek uzyskać rekompensatę od własnego ubezpieczyciela w ramach polisy AC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może jedynie wyrównać szkodę w części, która nie została wypłacona w ramach ubezpieczenia AC. Zawiłości w sferze odszkodowawczej są znaczne, jeśli masz problem z uzyskaniem odszkodowania lub otrzymałeś zaniżone świadczenie skontaktuj się z nami. Świadczymy odkup szkód komunikacyjnych, wypłacimy Ci należne odszkodowanie od ręki! Później we własnym zakresie będziemy dochodzić od ubezpieczyciela zwrotu należnej rekompensaty. Nie musisz walczyć sam z zakładem ubezpieczeń, wybierz Automobilis i otrzymaj gotówkę od ręki.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu