Dopłata do odszkodowania za wynajęcie pojazdu zastępczego

Poszkodowanemu, którego pojazd uległ uszkodzeniu, przysługuje prawo do pojazdu zastępczego, tak więc koszt poniesiony przez niego w tym zakresie powinien podlegać rekompensacie z tytułu ubezpieczenia OC w ruchu drogowym.ZGŁOŚ SZKODĘ

skorzystaj z formularza

FORMULARZ

Prawo to niestety bywa przez ubezpieczycieli kwestionowane, którzy często podnosząc rozmaite argumenty odmawiają wypłaty odszkodowania za wynajem samochodu zastępczego lub ograniczają środki należne za odszkodowanie za pojazd zastępczy twierdząc na przykład, że nieuzasadniony był najem pojazdu w dłuższym okresie czasu.Ważna jest w tej materii uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. sygn. akt III CZP 76/13, który wypowiedział się jednoznacznie, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie, uzasadnione, wydatki na najem pojazdu zastępczego, poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego.Jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).Dlatego każdy poszkodowany powinien pamiętać,

że zgodnie z literą prawa odszkodowanie za wynajem samochodu zastępczego jest mu należne.Sprawdźwysokość dopłaty


Jeśli spotkałeś się z odmową zapłaty odszkodowania za wynajem samochodu zastępczego lub chciałbyś zweryfikować wartość przyznanego odszkodowania i dowiedzieć się czy możesz liczyć na dopłatę ze strony AUTOMOBILIS – skorzystaj z formularza i prześlij stosowne dokumenty.Skorzystajz formularza


Imię/Firma

Email

Telefon

WiadomośćNasze przykładowe dopłaty

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...
Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu