Dopłaty do odszkodowań – Jak wygląda współpraca?

Dopłaty do odszkodowań – Jak wygląda współpraca?

Praca w branży odszkodowawczej na ogół kojarzy się z wynagrodzeniem prowizyjnym, które jest zresztą odroczone w czasie. Przyjęło się bowiem, że wynagrodzenie osoby podejmującej współpracę z firmą odszkodowawczą jest liczone jako procent od wynagrodzenia firmy odszkodowawczej, które z kolei uzależnione jest od wysokości skutecznie uzyskanego odszkodowania.

Z tego wynika, że czas oczekiwania na wynagrodzenie prowizyjne może być dość długi i sięgać w skrajnych przypadkach nawet ponad 12 miesięcy. Oczywiście długi czas oczekiwania może być później rekompensowany kwotą wynagrodzenia.

W branży dopłat do odszkodowań – sytuacja na ogół wygląda inaczej. Tak jest przynajmniej w przypadku współpracy z Automobilis Sp. z o.o. Tutaj współpracownik może liczyć na znacznie szybsze wynagrodzenie i to w wysokości, którą można znacznie lepiej oszacować.

W razie szkody rzeczowej np. dotyczącej uszkodzenia pojazdu – Automobilis przedstawia bowiem budżet np. 5 000 zł, który jest rezerwowany na zakup szkody. Z tego budżetu część jest przeznaczana bezpośrednio dla klienta – osoby poszkodowanej, która zdecyduje się sprzedać szkodę (wierzytelność), zaś część trafia do współpracownika – osoby pośredniczącej w sprzedaży. Wiele zależy oczywiście od zdolności negocjacyjnych współpracownika, ale nawet gdyby klient przyjął propozycję sprzedaży szkody w kwocie np. 3 500 zł, to pozostała część budżetu tj. 1 500 zł stanowi zysk – wynagrodzenie dla współpracownika. Biorąc zaś pod uwagę, że w skali jednego miesiąca współpracownik może pozyskać takich szkód kilka, to sumaryczne wynagrodzenie współpracownika przybiera satysfakcjonującą postać.

Ważne jest również, że Automobilis jako jedna z nielicznych firm na rynku wycenia szkody na wysokim poziomie i tym samym przedstawia atrakcyjny kwotowo budżet dla danej szkody.

Automobilis oferuje elastyczny model współpracy tzn. zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i na zasadzie umowy zlecenia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu