Dyspozycja wypłaty odszkodowania – co warto o niej wiedzieć?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania – co warto o niej wiedzieć?

Dyspozycja wypłaty odszkodowania jest jednym, z tych dokumentów, które wypełnić powinien ubiegający się o odszkodowanie. Prawidłowo wypełniona dyspozycja wypłaty odszkodowania jest konieczna by szybko uzyskać odszkodowanie, a niewysłanie jej lub wysłanie z błędami, może skutkować przedłużeniem procesu odszkodowawczego.

Kiedy potrzebna jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Wypełnienie i wysłanie do towarzystwa ubezpieczeniowego dyspozycji wypłaty odszkodowania jest ostatnią czynnością, którą poszkodowany (lub osoba występująca w jego imieniu) musi dokonać by uzyskać odszkodowanie.

Dyspozycja wypłaty odszkodowania może być uwzględniona dopiero po tym jak ubezpieczyciel podjął w danej sprawie decyzję o wypłacie odszkodowania. Oznacza to, że wcześniej szkoda musiała zostać zgłoszona, a jeśli dotyczyła pojazdu, musiało zostać także przeprowadzone postępowanie likwidacyjne.

W jakiej formie powinna być sporządzona dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Oczywiście jest to dokument i powinien być sporządzony w formie pisemnej. Większość towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce uwzględnia zarówno podpisane i wysłane pocztą (zawsze polecony) dyspozycje, jak i wysłane drogą mailową.

Tak naprawdę towarzystwa ubezpieczeniowe starają się pomóc w tej ostatniej już formalności, oferując gotowe do wypełnienia formularze i szablony.

Co powinna zawierać dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Informacje, które należy zawrzeć w dyspozycji wypłaty odszkodowania są stosunkowo proste.

Powinna ona zawierać:

  • Dane osoby poszkodowanej (imię, nazwisko, adres)
  • Dane ubezpieczyciela (pełna nazwa, adres)
  • Numer szkody (nadany przez ubezpieczyciela)
  • Formę przekazania odszkodowania (przekaz pocztowy, przelew na konto)
  • Numer konta (jeśli odszkodowanie ma zostać przelane)
  • Dane osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania (jeśli jest inna osoba niż sam poszkodowany)
  • W przypadku odszkodowania za uszkodzony samochód/maszynę należy określić czy były one rozliczone w podatku VAT.
  • Dyspozycja wypłaty odszkodowania powinna być podpisana i oznaczona datą.

Dyspozycja wypłaty odszkodowania – wypłata ratalna i dzielona

Potencjalnie istnieją dwie rzadko używane możliwości. Po pierwsze można zażądać by towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacało odszkodowanie na raty. Trudno określić jakie z tego tytułu korzyści miałby poszkodowany, może tylko nie wydałby wszystkiego naraz.

Odszkodowanie może być też podzielone między 2 i więcej osób (lub tylko kont bankowych). Takie rozwiązanie ma sens np. gdy właścicielami pojazdu były dwie osoby.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 głosów, średnia: 2,25 z 5)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu