Jak uniknąć trudności w dochodzeniu odszkodowania?

Jak uniknąć trudności w dochodzeniu odszkodowania?

Odszkodowanie nie jest przywilejem, ale prawem przysługującym każdemu, kogo majątek został w jakikolwiek sposób uszkodzony poprzez postępowanie innej osoby. Niestety realizacja tego prawa najczęściej nie następuje automatycznie wraz z wyrządzeniem szkody – bardzo często zarówno sprawcy, jak i ich ubezpieczyciele wyszukują najprzeróżniejsze sposoby, aby nie wypłacić należnego odszkodowania. Co zrobić w takiej sytuacji?

Dochodzenie odszkodowania w praktyce

Dochodzenie odszkodowania to długi, trudny i kosztowny proces. Zazwyczaj rozpoczyna się od wezwania sprawcy do zapłaty sumy odpowiadającej wysokości doznanej szkody. I przeważnie już w tym miejscu zaczynają się problemy. Sprawcy, czy ich ubezpieczyciele najczęściej kwestionują wysokość szkody, powołując się na najprzeróżniejsze – często zupełnie oderwane od rzeczywistości – argumenty. Dlatego po tym „wstępnym” etapie rozpoczyna się prawdziwa, nie raz wieloletnia batalia przed sądem. Niestety każdy będący stroną procesu cywilnego przede wszystkim musi zarezerwować sobie dużo czasu (w Polsce sprawy odszkodowawcze trwają nawet kilka lat) i pieniędzy (zarówno na opłaty sądowe, jak i koszty zastępstwa procesowego). Teoretycznie w procesie odszkodowawczym poszkodowany może występować samodzielnie. Jednak biorąc pod uwagę poziom skomplikowania polskiego prawa, jak i konieczność przeprowadzenia przed sądem dowodów z opinii biegłych szanse na samodzielne wygranie takiej sprawy – a co najważniejsze uzyskanie odpowiedniego odszkodowania – są niewielkie.

Łatwiejsze rozwiązanie

Najprostszym rozwiązaniem, pozwalającym uniknąć tych wszystkich problemów jest przekazanie praw do szkody. Po podpisaniu stosownej umowy poszkodowany od razu – bez długiego i nieefektywnego procesu sądowego – otrzymuje środki w pełni odpowiadające wysokości doznanej szkody. Dzięki temu może szybko bez przeszkód dokonać niezbędnej naprawy, co np. w przypadku uszkodzenia samochodów dla większości kierowców ma pierwszorzędne znaczenie. Kancelaria Automobilis świadczy tego typu usługi, gwarantując swoim klientom szybkie i bezproblemowe przekazanie gotówki pokrywającej wysokość szkody. W zamian wystarczy jedynie przekazać Kancelarii wszelkie prawa do dochodzenia odszkodowania. Dzięki temu poszkodowany może uniknąć długoletniego dochodzenia odszkodowania, zapominając od zdarzeniu powodującym szkodę. Po dokonaniu transakcji wszelkie spory z poszkodowanym staną się problemem Kancelarii Automobilis.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu