Jak uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez czynniki atmosferyczne?

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez czynniki atmosferyczne?

Klimat w jakim żyjemy określany jest umiarkowanym, jednak wraz z rozpoczęciem okresu wiosenno-letniego często dotykają nas zjawiska, których intensywność i przebieg znacznie odbiega od przeciętnej i wyważonej aury. Zwłaszcza w ostatnich latach obserwuje się nasilenie zjawisk o silnym i gwałtownym przebiegu, do tej pory rzadko występujących w naszej szerokości geograficznej, jak trąby powietrzne, czy kilkunastominutowe obfite ulewy, powodujące podtopienia. Niejednokrotnie wskutek działania sił przyrody, zdarzały się, zalania, pozrywane dachy, uszkodzenia budynków mieszkalnych, czy gospodarczych lub zniszczone pojazdy. Czy naprawa mienia musi nastąpić ze środków własnych osób poszkodowanych? W poniższym artykule wyjaśnimy, jak dochodzić rekompensaty z polisy ubezpieczeniowej.

Jak ochronić się przed szkodami wywołanymi przez zawirowania pogodowe?

Niekorzystne czynniki atmosferyczne potrafią generować znaczne uszkodzenia na mieniu, a nawet doprowadzić do straty dorobku życia. Istnieje jednak sposób na zminimalizowanie przykrych następstw, zafundowanych nam przez siły przyrody. Większość towarzystw ubezpieczeniowych, posiada w swojej ofercie odpowiednie polisy, zabezpieczające przed zagrożeniami wywołanymi przez czynniki atmosferyczne, a mianowicie można ubezpieczyć swoje mienie od zdarzeń losowych. Polisa obejmuje swym zakresem wiele zagrożeń powodowanych przez siły przyrody, łącznie z wichurami, burzami, czy powodziami. Aby jednak otrzymać pomoc w uzyskaniu odszkodowania, musimy taką polisę posiadać, a zatem odpowiednio wcześniej ją wykupić, najlepiej przed nasileniem się gwałtownych zjawisk atmosferycznych.

Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego?

Gdy dotknie nas feralne zdarzenie losowe wywołane przez niekorzystne czynniki atmosferyczne, musimy pamiętać o kilku podstawowych krokach, a najważniejsze – nie tracić głowy. W momencie pojawienia się szkody najważniejszy jest czas podejmowania kolejnych działań. Przede wszystkim należy zabezpieczyć szkodę i dążyć do zminimalizowania strat. Następnie trzeba przygotować odpowiednie dane, jak: nr polisy, dane ubezpieczonego, zakres, czy też rozmiar szkody, warunki jej powstania, datę i miejsce wydarzenia. Te informacje należy odpowiednio udokumentować. Jeżeli przy usuwaniu skutków kataklizmów, pomagały odpowiednie służby państwowe lub Straż Pożarna, warto poprosić je o zaświadczenie z przeprowadzonych działań, stwierdzonych strat lub podjętej akcji ratunkowej. Dokładne i szczegółowe sfotografowanie powstałych szkód, również przyspieszy pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Gdy dysponujemy odpowiednim materiałem i mamy zgromadzone niezbędne informacje znacznie przyspiesza to procedurę likwidacji szkód. Wtedy najczęściej kontaktujemy się telefonicznie z ubezpieczycielem albo udajemy się do najbliższego oddziału towarzystwa. Poszkodowani nie muszą, jednak działać samodzielnie. Nawiązując współpracę z kancelarią odszkodowawczą mogą uzyskać wysokie odszkodowanie. Prawnicy wyręczają swoich klientów w większości czynności prawnych dbając o godną reprezentację ich interesów.

O jakie stawki pieniężne mogą zawalczyć poszkodowani?

Najwyższa kwota jaką możemy uzyskać w ramach odszkodowania, to suma ubezpieczenia, czyli wartość ubezpieczonego mienia. Uzyskanie pełnego odszkodowania zdarza się jednak rzadko. Ubezpieczyciele nagminnie zaniżają wysokość dochodzonych roszczeń. Szansą na uzyskanie odszkodowania w odpowiedniej wysokości jest skorzystanie z dopłaty do odszkodowania świadczonej przez kancelarie odszkodowawcze np. Automobilis. Firma odszkodowawcza po zapoznaniu się z kosztorysem od ręki wypłaca dodatkowe środki, a następnie we własnym zakresie dochodzi wyrównania od ubezpieczyciela. Odkup odszkodowania to szybki i najlepszy sposób na uzyskanie godnych środków pieniężnych. Poszkodowani mogą też ubezpieczyć mienie według wartości rzeczywistej, czyli poszkodowany otrzymuje tyle ile warte było zniszczone mienie. Zakłada ono również stopień zużycia technicznego ubezpieczanego mienia. Można też ubezpieczyć majątek według wartości odtworzeniowej, które powinno umożliwić poszkodowanemu odbudowę lub odkupienie mienia tej samej jakości i rodzaju.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu