W jakich przypadkach można sprzedać szkodę?

W jakich przypadkach można sprzedać szkodę?

Polskie prawo przewiduje możliwość zbywania roszczeń. Jednak nie wszystkich. Ograniczenia przede wszystkim dotyczą szkód na osobie. Natomiast w przypadku szkód o charakterze majątkowym, np. uszkodzenia samochodu, większych utrudnień w zasadzie nie ma. Należy jednak pamiętać o możliwym upływie okresu przedawnienia. W związku z powyższym, szkodę najlepiej jest sprzedać maksymalnie w ciągu trzech lat od dnia zdarzenia, powodującego jej powstanie.

Czy warto jest sprzedać szkodę?

Sprzedaż szkód w Polsce jest bardzo popularna. Można zauważyć pewną prawidłowość – dopóki odszkodowania będą zaniżone, dopóty poszkodowani będą walczyć o swoje prawa. Niestety bardzo często jest to przysłowiowa walka z wiatrakami. Towarzystwo Ubezpieczeniowe to duży koncern, za którym stoi kilkunastu specjalistów – ich zadaniem jest takie wyliczenie wartości szkody, aby wypłacić jak najniższe odszkodowanie. Odwołania od decyzji również nie przynoszą większego efektu. Jedynym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z drogi sądowej. Jednak i tutaj można napotkać pewne problemy. Przede wszystko należałoby skorzystać z porady prawnika. To generuje dodatkowe koszty. Na pełne odszkodowanie trzeba będzie poczekać do wydania przez Sąd prawomocnego wyroku. Najczęściej na jednej instancji się kończy, w końcu ubezpieczyciel ma możliwość wniesienia apelacji. Dopiero po wyczerpaniu drogi sądowej i uprawomocnieniu się ostatniego orzeczenia, poszkodowany otrzyma sporną sumę. Jest to bardzo czasochłonne i skomplikowane. Należy mieć na względzie, że w sądzie najlepiej jest być reprezentowanym przez adwokata lub radcę prawnego, który zadba o prawidłowy przebieg postępowania i zgłosi niezbędne wnioski dowodowe. Ze względu na stopień skomplikowana i pewną nieufność, osoby poszkodowane bardzo rzadko decydują się na proces. Najczęściej wolą zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem, mimo że zdają sobie sprawę z zaniżonej wartości odszkodowania.

Sprzedaż roszczenia jest najrozsądniejszym wyjściem

Zamiast decydować się na zbyt niskie odszkodowanie, warto zastanowić się nad sprzedażą roszczenia. Wystarczy przedstawić kancelarii dokumenty dotyczące szkody, na podstawie których możliwe będzie ustalenie jej wysokości. Firma przeanalizuje nadesłane materiały i przygotują kosztorys, w którym ustalona zostanie rzeczywista kwota do wypłaty. Wszystkie czynności odbywają się bezpłatnie – poszkodowany nie ponosi w związku z tym żadnych kosztów. Nie jest to również zobowiązujące. Jeśli po otrzymaniu wyliczenia zainteresowany zrezygnuje, to nie czekają go za to żadne negatywne skutki. Po przedstawieniu kosztorysu firma zaoferuje kwotę odkupu lub dopłaty do odszkodowania. Jeśli poszkodowany podejmie pozytywną decyzję, pozostanie tylko podpisanie umowy. Po zakończeniu wszelkich formalności, wypłacone zostaną środki. Jak widać jest to zdecydowanie prostsza droga do odzyskania należnych pieniędzy, niż występowanie z pozwem. Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie w należnej wysokości, zgłoś się do specjalistów AUTOMOBILIS. Zatrudniamy najlepszych rzeczoznawców w kraju!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu