Likwidacja szkód – ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę rekompensaty?

Likwidacja szkód – ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę rekompensaty?

Dochodzenie odszkodowania zawsze rozpoczyna złożenie wniosku odszkodowawczego do właściwego ubezpieczyciela. Poszkodowanym w wypadkach bardzo zależy na szybkiej likwidacji szkody, gdyż uzyskane środki pieniężne są szansą na jej niezwłoczną naprawę. Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Terminy likwidacji szkód na gruncie prawa

Likwidacja szkody zawsze rozpoczyna się z dniem, gdy do zakładu ubezpieczeń wpływa wniosek odszkodowawczy. Zgodnie z art. 817 k.c. ubezpieczyciel w terminie 30 dni ma obowiązek wypłaty roszczeń poszkodowanemu lub poinformować go w formie pisemnej o przyczynach niemożności ich zaspokojenia w części lub w całości. W takiej sytuacji zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłacić bezsporną część świadczenia, która została ustalona, jako wysokość zaistniałej szkody. Poszkodowany od momentu otrzymania pisma z zakładu ubezpieczeń ma 14 dni na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Nie czyniąc tego kroku przyjmuje się, że zgadza się on z treścią wydanej decyzji. Dodatkowo ubezpieczyciel przyjmując zgłoszenie ma zawsze obowiązek poinformować roszczącego o dokumentach, jakie są niezbędne do ustalanie odpowiedzialności i wysokości należnego świadczenia. Termin likwidacji szkody może ulec skróceniu lub wydłużeniu. Należy zaznaczyć, ze zwłoka w realizacji wypłaty roszczenia musi zostać uzasadniona. Powstrzymywanie się od dokonania wypłaty stanowi zarzut nienależytego wykonania zobowiązania, a to jest już podstawą do wypłaty odsetek za zwłokę. Ich wysokość ustalana jest zawsze w rozporządzeniu Rady Ministrów. Maksymalny czas wypłaty roszczeń to 90 dni, jednak ubezpieczyciel zobowiązany jest do rzetelnego uzasadnienia wydłużenia standardowego okresu likwidacji szkody.

Uniknij przedawnienia roszczeń odszkodowawczych

Warto wspomnieć o przedawnieniu roszczeń, gdyż wielu poszkodowanych nie posiada wiedzy w zakresie tego zagadnienia. W momencie złożenia zawiadomienie o szkodzie zostaje przerwany bieg terminu przedawnienia. Na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych poszkodowany ma 3 lata, wyjątek stanowią zdarzenia powstałe w skutek przestępstwa, wtedy dochodzenie odszkodowania jest możliwe przez 20 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się w momencie, gdy osoba uprawniona do świadczenia dowiedziała się o zdarzeniu i uprawnieniach z tytułu zaistniałej szkody. Brak zgłoszenia roszczenia w tym czasie powoduje, że zakład ubezpieczeń nie ma już obowiązku wypłacić odszkodowania. Poszkodowani, którzy otrzymali odmowę wypłaty odszkodowania lub zbyt niskie środki pieniężne zachęcamy do skontaktowania się z AutoMobilis. Świadczymy odkup odszkodowań oferując poszkodowanym należne środki pieniężne od ręki. Następnie we własnym zakresie dochodzimy zwrotu rekompensaty od ubezpieczyciela nie angażując już w zmagania poszkodowanego. Nie musisz borykać się samodzielnie z ubezpieczycielem. Skontaktuj się z nami, a bezpłatnie ocenimy, jakie środki pieniężne są Ci należne.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu