Odpowiedzialność cywilna rolników – zasady ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna rolników – zasady ubezpieczenia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolników podobnie jak odszkodowanie komunikacyjne, jest obowiązkowe. Podmiot posiadający gospodarstwo rolne jest zobowiązany do zawarcia umowy z zakładem ubezpieczeń w dniu objęcia w posiadania gruntu rolnego. OC tego typu obowiązuje właściciela gospodarstwa rolnego oraz każdą inną osobę, która pracuje w gospodarstwie. Odszkodowanie z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest wypłacane pokrzywdzonemu w przypadku gdy została mu wyrządzona szkoda związana z działalnością tego gospodarstwa.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla rolników.

Ubezpieczenie OC rolnika nie obejmuje szkód wyrządzonych w życiu prywatnym. Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela zamyka się więc na sprawach z zakresu działalności ubezpieczonego gospodarstwa rolnego. Warunkiem koniecznym do wypłaty finalnego odszkodowania dla pokrzywdzonego jest wina właściciela gospodarstwa rolnego lub jego pracownika. Przyczyną odpowiedzialności jest wyrządzenie szkody lub zaniechanie działania koniecznego dla ochrony dobra. Rolnik odpowiada także na zasadzie ryzyka w przypadku tzw. szkód wyrządzonych przez ruch sił przyrody w jego przedsiębiorstwie. Zasada ryzyka jest również ściśle związana z działalnością wymagającą pracy maszyn, które przetwarzają siły przyrody.

Zasady ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rolnika jest uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r oraz w kodeksie cywilnym. Umowę OC zawiera się podobnie jak w przypadku OC komunikacyjnego, na okres 12 miesięcy od momentu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. Wyróżniamy kilka form nabycia gospodarstwa rolnego są to: objęcie posiadania w drodze zakupu, darowizny lub odziedziczenia. Ubezpieczenie powinno być nieprzerwalne tzn. umowa po upływie 12 miesięcy musi zostać natychmiastowo przedłużona, aby nie zaistniała sytuacja, w której gospodarstwo będzie przez pewien czas nieubezpieczone. Działa to na mocy tzw. klauzuli prolongacyjnej zawartej w umowie o ubezpieczenie OC rolnika. Za brak ubezpieczenia przewiduje się kary pieniężne ustalane według przepisów ustawy.

Czym są szkody rolnicze ?

Szkody rolnicze to przede wszystkim wszelkie zdarzenia, które przyniosły negatywny skutek w związku z działalnością gospodarstwa rolnego. Są to przykładowo wypadki, które zdarzają się na terenie gospodarstwa podczas wykonywania pracy związanej z działalnością rolniczą. Za wyrządzone szkody na podstawie ustawy domagać się można odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty w przypadku utraty całkowitej lub częściowej zdolności do pracy. Kancelaria Automobilis specjalizuje się w uzyskiwaniu rekompensat za szkody rolnicze, a także wypłacaniu dopłat do zaniżonych odszkodowań.

Dlaczego OC rolników jest obowiązkowe ?

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z ryzykiem. Konieczność obsługi sprzętów mechanicznych, a także elementy pracy fizycznej oraz hodowla zwierząt to jedne z przesłanek. Prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz praca w nim narażą osoby na ryzyko utraty życia i zdrowia. Ustawodawca przewidział więc konieczność posiadania tego typu ubezpieczenia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu