Odszkodowania dla rolników

Na mocy przepisów każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą i posiadająca grunty rolne o powierzchni przekraczającej łącznie 1 hektar ma obowiązek nabycia polisy OC. Ubezpieczenie to ma chronić osoby, które doznały szkody w związku z czynnościami związanymi z gospodarstwem rolnym.Dlatego poszkodowani liczą zawsze na wysokie odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym. Niestety Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają należne świadczenia i doszukują się nagminnie czynników wyłączających ich od odpowiedzialności za daną szkodę.

Jeśli miałeś wypadek w gospodarstwie rolnym i uzyskałeś odmowę lub rażąco niskie odszkodowanie rolnicze możemy Ci pomóc. AUTOMOBILIS specjalizuje się w odkupie i dopłatach do odszkodowania dla rolników.

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym spędza Ci sen z powiek? Nie walcz sam z ubezpieczycielem! Świadczymy odkup szkody na bardzo atrakcyjnych warunkach

Szkody powstałe w gospodarstwach rolnych podlegają ochronie z tytułu obowiązkowej polisy OC. Ubezpieczenie to ma na celu ochronę rolnika, jego rodzinę, pracowników, a także inne osoby podejmujące czynności związane z pracą na roli. Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniach dla rolników opiewają na bardzo wysokie stawki w przypadku szkód majątkowych wynoszą nawet 1 000 000 euro. Niestety mimo tak wysokiego zabezpieczenia odszkodowania dla rolników są bardzo często zaniżane. W takich sytuacjach rolnik może skierować sprawę do postępowania sądowego, które wiąże się z ryzykiem i sporym nakładem środków finansowych.


Wychodząc na przeciw poszkodowanym AUTOMOBILIS oferuje bezpłatną, profesjonalną wycenę szkody majątkowej. Współpracujemy z najlepszymi rzeczoznawcami, którzy realnie oszacują wartość poniesionych strat. Rozpoczynając współpracę z nami możesz uzyskać wysokie dopłaty do zaniżonego odszkodowania dla rolników. Nie musisz czekać na zakończenie żmudnego postępowania sądowego. Odkupimy od Ciebie szkodę majątkową, oferujemy najlepsze stawki na rynku.

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu