Odszkodowanie od rowerzystów i pieszych

Odszkodowanie od rowerzystów i pieszych

Odszkodowania powypadkowe od rowerzystów i pieszych

Odszkodowania powypadkowe w wypadkach drogowych zazwyczaj są łatwe do uzyskania ze względu na możliwość wykorzystania OC sprawcy. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy osoba, która spowodowała wypadek nie siedziała za kierownicą. Nawet wówczas jednak można uzyskać odszkodowanie.

Czy występować o odszkodowanie powypadkowe wobec pieszych i rowerzystów?

Rowerzyści, rolkarze, piesi – wszyscy oni mogą spowodować wypadek komunikacyjny. Przeważnie jednak sami są w nim najbardziej poszkodowani i nie mają też ubezpieczenia, z którego mogłyby być pokryte straty. Cześć poszkodowanych ma dylemat czy w ogóle wystąpić o odszkodowanie powypadkowe.

Odpuścić można gdy fizycznie nie został poszkodowany nikt poza samym sprawcą, a szkody materialne są nieznaczne (np. porysowany lakier, zgięty błotnik czy koło w rowerze). Jeśli jednak z winy pieszego doszło do poważnych strat, lub uszczerbku na zdrowiu innej osoby, warto zarówno zgłosić sprawę na policję, jak i zażądać odszkodowania.

Jest szansa, że przekona to sprawcę by na przyszłość zachowywał się na drodze trochę bardziej odpowiedzialnie.

W jaki sposób dochodzić odszkodowania od rowerzystów i pieszych

Warto zapytać nawet rowerzystę lub pieszego czy nie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Szanse są marne, ale jednak istnieją.

W dalszej kolejności należy spróbować zawrzeć porozumienie, załatwić sprawę polubownie. W tym celu ocenia się szkody na własną rękę, można też przedstawić sprawcy rachunki i faktury. Można listem poleconym wysłać sprawcy pismo z wezwaniem do dobrowolnego spełnienia świadczenia.

Jeśli to nie podziała, sprawę należy skierować do sądu.

Wykorzystanie własnego AC

Jeśli sprawcą był pieszy, lub rowerzysta, a ofiarą kierowca, może on zażądać pieniędzy od swojego ubezpieczyciela. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca kwotę na podstawie oszacowania szkody, a potem próbuje odzyskać wypłacone odszkodowanie od sprawcy. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla poszkodowanego.

Odszkodowania powypadkowe od rowerzystów i pieszych przed sądem

Jak w przypadku każdej szkody, tak i w wypadku komunikacyjnym z winy pieszego/rowerzysty można wystąpić na drogę sądową.

Będzie to wówczas klasyczny proces cywilny, w którym sąd zbada wszelkie możliwe dowody i jeśli przyzna rację poszkodowanemu, orzeknie na jego rzecz odszkodowanie.

Na pewno nie zrobi tego jednak gdy wypadek nie był wyłącznie z pieszego lub rowerzysty. Przykładowo jeśli pieszy wtargnął na jezdnię na której kierowca poruszał się z niedozwoloną prędkością to w świetle prawa obaj są winni. W takiej sytuacji bardzo trudno uzyskać odszkodowanie, choć zdarzały się odszkodowania częściowe.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu