Odszkodowanie ZUS – podstawowe informacje.

Odszkodowanie ZUS - podstawowe informacje.

Ile procent odszkodowania ZUS Ci się należy?

Odszkodowanie z ZUS-u zależne jest od określanego procentowo uszczerbku na zdrowiu, lub bardziej precyzyjnie: utraty zdolności do pracy zarobkowej. Jeśli ulegniesz wypadkowi lub chorobie zawodowej, możesz sprawdzić ile procent odszkodowania ZUS Ci się należy.

Kto decyduje ile procent odszkodowania ZUS przyznać?

Zanim jednorazowe odszkodowanie zostanie przyznane, osoba poszkodowana powinna zostać przebadana pod kątem długotrwałej (minimum 6 miesięcy) lub trwałej (niemożliwej do wyleczenia) utraty zdrowia.

Badania przeprowadzają lekarze prowadzący leczenie, a do wniosku o wypłatę odszkodowania dołącza się pełną dokumentację medyczną. Komisja lekarska ZUS na podstawie dokumentów (niekiedy nawet nie badając pacjenta) określa procentowy uszczerbek na zdrowiu.

W żadnym wypadku nie jest to ocena dowolna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje się pod tym względem tabelami, w których poszczególnym obrażeniom i chorobom zostały przypisane odpowiednie wartości procentowe. Jeśli wystąpiło kilka uszkodzeń ciała, sumują się one, ale do wartości nie większej niż maksymalna kwota odszkodowania ZUS.

Wątpliwości może budzić pozostawienie „widełek” w przypadku niektórych problemów zdrowotnych. Na przykład uszkodzenie nosa nie powodujące trudności w oddychaniu, ale pozostawiające bliznę oznacza uszczerbek na zdrowiu od 1 do 5%. Niestety tu już decyduje komisja lekarska i nie może być inaczej, gdyż liczba wyszczególnionych przypadków musiałaby sięgać astronomicznych wartości by dokładnie opisać każdy problem zdrowotny jaki może się zdarzyć.

Ile procent odszkodowania ZUS faktycznie otrzymasz?

Odszkodowanie jakie otrzymasz w wyniku utraty zdrowia na pewno będzie się mieścić w widełkach określonych przez tabelę. Za każdy 1% utraty zdrowia (raczej zdolności do pracy) przysługuje Ci odszkodowanie w wysokości 20% średniego wynagrodzenia.

Musisz liczyć się z tym, że nie otrzymasz maksymalnego odszkodowania jakie mogłoby wynikać z tabeli, zwłaszcza jeśli poniesiony uszczerbek na zdrowiu faktycznie uniemożliwia Ci pracy zarobkowej.

Pamiętaj jednak, że zdarzają się również przypadki zaniżania odszkodowania przez ZUS, lub błędnej diagnozy lekarskiej. Masz dostęp do własnej dokumentacji medycznej, możesz zgłosić się do niezależnego lekarza i skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

Jeśli nie wiesz ile procent odszkodowania ZUS Ci się należy – możesz to sprawdzić, a jeśli przyznano Ci zbyt niską kwotę, masz prawo odwoływać się i żądać podwyższenia odszkodowania.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu