Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego na przykładzie PZU

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego na przykładzie PZU

Odwołanie od decyzji PZU

Decyzja PZU dotycząca odszkodowania może być błędna lub niesprawiedliwa. Nie trzeba się z nią jednak od razu zgadzać. Mając pewność swoich racji, można napisać odwołanie od decyzji PZU. Przedstawiamy kiedy i w jaki sposób można to zrobić.

Kiedy warto pisać odwołanie od decyzji PZU?

Po pierwsze musiało zaistnieć zdarzenie, którego następstwem jest trwały, lub długotrwały (ponad 6 miesięcy) uszczerbek na zdrowiu. Po drugie PZU musi być w danej sytuacji ubezpieczycielem, zobowiązanym do wypłaty ewentualnych odszkodowań. Po trzecie samo PZU musiało już wydać decyzję, od której będzie można się odwołać.

Najważniejsza jest jednak pewność, że decyzja była niesłuszna. Odwołanie od decyzji PZU oznacza bowiem to samo co w grach karcianych słowo „sprawdzam”. Pozwala na ponowne rozpatrzenie sprawy i być może uzyskanie większego odszkodowania.

Z czego może wynikać niewłaściwa decyzja PZU?

Ubezpieczyciel, w tym także PZU, decyduje o wysokości przyznanego odszkodowania na podstawie dokumentacji medycznej. PZU może, ale nie musi wezwać poszkodowanego do stawienia się przed własną komisją lekarską. Odwołanie od decyzji PZU zdarza się więc dosyć często gdy decyzja została podjęta jedynie na podstawie dokumentacji.

Bywa, że komisja podejmuje błędną decyzję, z powodu niedokładnego zrozumienia sytuacji osoby poszkodowanej. Może z tego powodu np. wybrać najniższy procent utraty zdolności do pracy wynikający z tabeli. Dostępne na stronach ZUS i PZU tabele (PZU: Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu) opisują typowe przypadku uszkodzeń ciała, przypisując im wartość od 1 do 100% utraty zdrowia. Często pozostawione są „widełki”, w ramach których zdecydować może komisja lekarska.

Niewłaściwa decyzja PZU może wynikać z niedoinformowania komisji orzekającej, błędnego zrozumienia przez nią dokumentacji medycznej lub błędów w tej ostatniej.

Co powinno zawierać odwołanie od decyzji PZU?

Odwołanie jest poważnym dokumentem, który jeśli będzie pozytywnie rozpatrzony, przyniesie składającemu podwyższenie odszkodowania. Musi spełniać wymogi formalne, a także szczegółowo wyjaśniać, dlaczego poszkodowany nie zgadza się z decyzją PZU.

Warto więc w odwołaniu zawrzeć:

  • Swoje dane: imię(imiona), nazwisko, adres, PESEL
  • Oznaczenie adresata odwołania (w tym wypadku Państwowy Zakład Ubezpieczeń)
  • Miejsce i datę sporządzenia odwołania
  • Określenie jakiej kwoty się żąda (lub jakiego % określenia uszczerbku na zdrowiu) i na jakie konto
  • Uzasadnienie, tj. wyszczególnienie okoliczności, które podważają pierwotnie wydaną decyzję PZU. Należy tu wyjaśnić dlaczego uraz spowodował większy uszczerbek na zdrowiu niż uznała komisja lekarska.
  • Numer szkody (zasadniczo nadany przez PZU)

Warto dodać żądanie ponownego przeprowadzenia badania/komisji lekarskiej.

Czy odwołanie od decyzji PZU się udaje?

Warto pamiętać, że zdecydowana większość poszkodowanych zgadza się z decyzją PZU i nie próbuje jej podważać. Nawet spośród tych, którzy uważają ją za niesprawiedliwą, ponad połowa nie decyduje się napisać odwołania.

Ten niewielki odsetek poszkodowanych, który decyduje się jednak napisać odwołanie od decyzji PZU lub nawet wystąpić na drogę sądową ma jednak wysokie szanse na uzyskanie wyższego odszkodowania.

PZU jak każda duża instytucja, popełnia błędy. Jeśli poszkodowany taki błąd udowodni, PZU jest (bardziej niż jakikolwiek prywatny ubezpieczyciel) się do niego przyznać i zmienić decyzję.

Jeśli więc masz pewność, że przyznano Ci za niskie odszkodowanie – zdecydowanie napisz odwołanie od decyzji PZU. Pomożemy Ci w tym.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 głosów, średnia: 4,00 z 5)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu