Potrącenie psa, a odszkodowanie za uszkodzony samochód. Jak uzyskać należne środki?

W każdej miejscowości i wsi możemy dostrzec błąkające się samotnie psy. Niestety zwierzęta te pozostające bez opieki stanowią spore zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Każdego roku dochodzi do licznych wypadków z udziałem zwierząt. Poszkodowany kierowca, który w sposób nieumyślny potrącił psa może ubiegać się o stosowną rekompensatę pieniężną za uszkodzony pojazd. Kto jednak wypłaci odszkodowanie za psa? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

odszkodowania za psa

Szkoda samochodowe, a potrącenie psa

Kierowca, który potrącił psa, gdyż zwierzę wtargnęło niespodziewanie na jezdnie ma prawo do uzyskania rekompensaty pieniężnej umożliwiającej naprawę szkody na pojeździe. Poszkodowany może uzyskać odszkodowanie z trzech źródeł:

  • polisy autocasco – kierowcy posiadający tego typu ubezpieczenie mają prawo do dochodzenia rekompensaty właśnie w ramach polisy AC.
  • odszkodowanie od właściciela – osobą, która jest odpowiedzialna za nadzór nad zwierzęciem jest jego właściciel. Dlatego poszkodowany kierowca może domagać się wypłaty odszkodowania bezpośrednio od niego
  • polisy OC rolnika – kiedy potrącony pies należał do rolnika poszkodowany kierowca może ubiegać się o odszkodowanie z jego polisy OC.

Jak powinien postępować kierowca bezpośrednio po zdarzeniu?

Zachowanie kierowcy bezpośrednio po feralnym zdarzeniu ma ogromny wpływ na późniejszą wypłatę odszkodowania. Poszkodowany jest zobowiązany do powiadomienia o zdarzeniu policji i odpowiednich jednostek, które usuną zwierzę z jezdni. Notatka policyjna jest podstawą do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Szkoda samochodowa, jak już pisaliśmy powyżej może być zlikwidowania na trzy sposoby. Odszkodowanie za psa  dochodzone z polis ubezpieczeniowych uzyskiwane jest na podstawie złożonego wniosku odszkodowawczego wraz ze stosowną dokumentacją zgromadzoną w sprawie. Ubezpieczyciel po zgłoszeniu szkody ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o odmowie lub przyznaniu odszkodowania.

Zaniżone odszkodowanie po potrąceniu psa, jak uzyskać wyższą rekompensatę?

Zbyt niskie świadczenia odszkodowawcze to nagminna praktyka zakładów ubezpieczeń. Nie warto jednak załamywać rąk poszkodowany ma dwa sposoby na podwyższenie zaniżonego odszkodowania:

  • odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – po otrzymaniu decyzji poszkodowany ma prawo do złożenia odwołania w ciągu 14 dni. W dokumencie musi rzetelnie uzasadnić, dlaczego nie zgadza się z otrzymaną wyceną i wskazać argumenty, które przemawiają za jego stanowiskiem. Ubezpieczyciel ma obowiązek ustosunkować się do odwołania. Niestety poszkodowany nie ma pewności, że kolejna decyzja będzie wydana na jego korzyść.
  • dopłata do odszkodowania – kancelaria Automobilis może bezpłatnie oszacować realną wartość szkody i zaproponować wypłatę od ręki dopłaty do już uzyskanego odszkodowania. Poszkodowany zyskuje tym samym od razu środki pieniężne, a nasi specjaliści już we własnym zakresie dochodzą rekompensaty od ubezpieczyciela.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu