Poznaj dodatkowe obowiązki ubezpieczyciela

Poznaj dodatkowe obowiązki ubezpieczyciela

Każdy ubezpieczyciel jest przede wszystkim zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez ubezpieczonego. Jednak niekiedy jej rozmiary przekraczają wartość samych uszkodzeń pojazdu. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest spadek wartości samochodu po wypadku komunikacyjnym. Wysokość szkody ocenia się jako różnicę pomiędzy tym czym poszkodowany dysponowałby w zakresie wartości, których szkoda dotyczy, gdyby nie było zdarzenia wywołującego szkodę, a tym, czym dysponuje rzeczywiście na skutek tego zdarzenia. Mówiąc prościej wartość szkody to różnica między wartością samochodu – a nie jedynie jego poszczególnych elementów – przed wypadkiem i po wypadku.

Spadek wartości samochodu po wypadku

Wpływ wypadku komunikacyjnego na wartość pojazdu najlepiej ilustruje kwestia jego sprzedaży. Kupując pojazd każdy kierowca kieruje się wieloma czynnikami. Model, rocznik, przebieg, stan utrzymania, moc silnika to tylko najważniejsze z wielu okoliczności, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji o zakupie. Bardzo ważną sprawą jest także to, czy samochód kiedykolwiek uczestniczył w wypadku. Pomimo tego, że współcześnie właściwie każde uszkodzenie samochodu można naprawić, niestety wartość pojazdu, który uczestniczył nawet w drobnym zdarzeniu drogowym znacząco spada. Wprawne oko, przy pomocy odpowiedniego sprzętu jest w stanie dostrzec nawet najdrobniejsze uszkodzenia powstałe podczas wypadku. Zakup samochodu to poważna inwestycja, dlatego w sytuacji, gdy chcielibyśmy sprzedać pojazd powypadkowy nasze szanse na zapłatę dobrej ceny znacząco spadają. Dlatego za nim postanowimy sprzedać pojazd uczestniczący w wypadku warto zadbać o wyrównanie wartości samochodu utraconej w skutek zdarzenia komunikacyjnego. Niestety wymaga to podjęcia skomplikowanych czynności dowodowych, zwłaszcza wykazania dokładnej sumy o jaką obniżyła się wartość pojazdu poprzez jego udział w wypadku.

Dochodzenie odszkodowania za utraconą wartość samochodu

Skoro utrata wartości samochodu jest jednym z elementów szkody spowodowanej wypadkiem w procesie dochodzenia odszkodowania należy żądać odpowiedniej rekompensaty za obniżenie wartości pojazdu. Jest to jeden z obowiązków ubezpieczyciela wykraczających poza zwykły zwrot sumy potrzebnej do naprawy uszkodzonego pojazdu. Niestety w polskich warunkach nie jest proste uzyskanie nawet sumy odpowiadającej rzeczywistym kosztom naprawy uszkodzonego samochodu, a co dopiero odszkodowania za utratę jego wartości. Takie odszkodowanie jest świetną rekompensatą za cenę, jaką moglibyśmy uzyskać za nasz pojazd, gdyby nie brał on udziału w zdarzeniu drogowym. Dlatego niedopilnowanie zgłoszenia stosownych roszczeń lub ich nieumiejętne dochodzenie może na zawsze przekreślić szanse na otrzymanie uczciwego odszkodowania. Specjaliści Kancelarii Automobilis z powodzeniem odzyskują zarówno rzeczywiste koszty naprawy samochodu powypadkowego, jak i dochodzą odszkodowania za trwałe straty wartości pojazdu związane z jego uczestnictwem w wypadku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu