Prawidłowa likwidacja szkód – elementy rzetelnego uzyskiwania odszkodowania

Prawidłowa likwidacja szkód – elementy rzetelnego uzyskiwania odszkodowania

W tematyce dochodzenia odszkodowań często pojawia się pojęcie „likwidacji szkody”. Mówiąc najprościej terminem tym określa się wszystkie czynności podejmowane przez zakład ubezpieczeń od momentu zgłoszenia szkody, aż do zakończenia postępowania odszkodowawczego. Likwidacja szkody najczęściej kończy się wydaniem decyzji co do wypłaty bądź odmowy wypłaty odszkodowania. Prawidłowe przeprowadzanie tego procesu jest kluczowe zarówno dla ustalenia samej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, jak i wysokości należnego odszkodowania. Stąd tak ważne jest dopilnowanie wszystkich – nie raz trudnych i mocno sformalizowanych – spraw składających się na proces likwidacji szkody.

Procedura likwidacji szkód

Zawsze likwidacja szkód rozpoczyna się od zgłoszenia zdarzenia, z którym związana jest odpowiedzialność odszkodowawcza. Odpowiedzialność ta może wynikać z przepisów prawa lub z zawartej umowy ubezpieczenia. W pierwszym przypadku żądanie wypłacenia odszkodowania należy skierować bezpośrednio do sprawcy szkody. Jeżeli ma on wykupioną polisę od danych zdarzeń (np. OC pojazdu w przypadku wypadków komunikacyjnych) zgłoszenie należy skierować do ubezpieczyciela, który uruchamia stosowną procedurę. W drugim przypadku rozpoczęcie likwidacji szkody zależy od tego na jaką okoliczność wykupiliśmy ubezpieczenie. Najczęściej należy skontaktować się z zakładem ubezpieczeń, z którym mamy zawartą umowę. W przypadku drobnych szkód najczęściej wystarczy telefoniczny bądź listowny kontakt z ubezpieczycielem, jednak w sytuacji, gdy domagamy się wysokiego odszkodowania np. z powodu zniszczenia domu konieczna jest wizyta przedstawiciela ubezpieczyciela, który na miejscu dopełni wszelkich formalności. Po zgłoszeniu szkody następuje postępowanie dowodowe, którego celem jest ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za powstałą szkodę oraz wysokości odszkodowania. Dlatego tak ważne jest dopilnowanie prawidłowego przebiegu tego procesu oraz terminowe zgłoszenie wszystkich możliwych roszczeń.

Profesjonalna pomoc w likwidacji szkód

W procesie odszkodowania prawa ubezpieczonego lub poszkodowanego spotykają się z interesem osoby winnej szkody, ewentualnie jego ubezpieczyciela. Nie jest tajemnicą, że ten, kto jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania najczęściej dąży do tego, by wypłacić jak najniższą jego wysokość. Dlatego nie warto narażać się na wiele trudności, czy samemu, na własną rękę dochodzić odszkodowań w trudnych i skomplikowanych procedurach. Brak doświadczenia w takich sprawach może na zawsze udaremnić szanse na godne odszkodowanie. Prawnicy i eksperci Kancelarii Automobilis oferują profesjonalną pomoc w dochodzeniu odszkodowań – od momentu zajścia zdarzenia determinującego odpowiedzialność odszkodowawczą, aż po zakończenie postępowania wypłatą godnej rekompensaty. Nasi pracownicy pomogą we właściwej wycenie rozmiarów szkody oraz przeprowadzeniu postępowania w taki sposób, aby siągnąć główny cel odszkodowawczy – pełne wyrównanie strat spowodowanych szkodą.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu