Rozliczenie szkody częściowej z Autocasco – jaki sposób wybrać?

Rozliczenie szkody częściowej z Autocasco - jaki sposób wybrać?

Dobrowolne ubezpieczenie AC ma na celu w szerokim zakresie zabezpieczyć interesy majątkowe właściciela samochodu. Swoją ochroną najczęściej obejmuje szkody powstałe w wyniku zderzenia z innymi pojazdami, przedmiotami znajdującymi się poza autem, uszkodzenia przez osoby trzecie, zwierzęta lub działanie zjawisk atmosferycznych.

Szkoda częściowa i całkowita

W przypadku odszkodowania z AC wyróżnia się dwa rodzaje szkód – częściową i całkowitą. Jest to zależne od rozmiaru uszkodzeń samochodu. Pierwsza wystąpi, jeśli koszty naprawy będą przewyższać pewien procent wartości samochodu na dzień zdarzenia powodującego szkodę, zwykle siedemdziesiąt procent. To wiąże się z wypłatą świadczenia w wysokości wartości pojazdu w stanie z dnia zdarzenia, pomniejszonego o wartość wraku. Właściciel sam decyduje o dalszych losach pozostałości samochodu. Może próbować go naprawić za otrzymane pieniądze. Niekiedy też ubezpieczyciel oferuje odkup pojazdu. Wówczas poszkodowany otrzyma odszkodowanie w wysokości wartości auta sprzed zdarzenia.

W przypadku szkody częściowej, ubezpieczający wybiera alternatywnie sposób jej naprawienia. Może to być rozliczenie bezgotówkowe, które następuje w relacji ubezpieczyciel – warsztat lub naprawa we własnym zakresie za otrzymane od ubezpieczyciela pieniądze.

Różnice pomiędzy rozliczeniem gotówkowym a bezgotówkowym

W przypadku metody bezgotówkowej podstawą wypłaty odszkodowania rachunki za naprawę, które towarzystwo ubezpieczeniowe płaci bezpośrednio serwisowi naprawczemu. Poszkodowany nie musi organizować procesu naprawczego, upoważnia do tego warsztat, a dalsze rozliczenia odbywają się pomiędzy tym zakładem, a ubezpieczycielem.

Rozliczenie gotówkowe, co do zasady, następuje po oględzinach rzeczoznawcy. Sporządza on kalkulację kosztów naprawy, na podstawie której zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie. Poszkodowany nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentacji, odbiera, zgodnie z wyceną, gotówkę oraz decyduje czy i w jaki sposób dokona naprawy. Wycena opiera się na średnich rynkowych cenach. W tym przypadku możemy dostać mniej pieniędzy niż potrzeba na naprawę auta, ponieważ średnie koszty naprawy mogą być niższe względem kosztów usługi w ASO. Wycena będzie zawsze pomniejszona o stopień zużycia części w czasie wystąpienia szkody.

Jeśli po wypłacie świadczenia okaże się, że uszkodzenia są większe niż stwierdzono przy pierwszych oględzinach, należy to jak najszybciej zgłosić ubezpieczycielowi. Wtedy dochodzi do ponownych oględzin i uzupełnienia kosztorysu naprawy.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, która opcja jest bardziej opłacalna. Odszkodowania z AC są często zaniżane. Na wysokość wypłaconego świadczenia ma wpływ wiele czynników – przede wszystkim wiek pojazdu, zakres uszkodzeń i zamierzenia poszkodowanego. Masz wątpliwości, jaka opcja będzie korzystniejsza w Twojej sytuacji? Skontaktuj się z Automobilis – otrzymasz pomoc w prawidłowej likwidacji Twojej szkody. Kancelaria oferuje odkup szkody i wypłatę godnych środków pieniężnych od ręki.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu