Szkoda całkowita – kiedy ubezpieczyciel może ją sklasyfikować? Co dzieje się z wrakiem pojazdu?

Szkoda całkowita – kiedy ubezpieczyciel może ją sklasyfikować? Co dzieje się z wrakiem pojazdu?

Wielu poszkodowanych jest w szoku, kiedy otrzymuje od ubezpieczyciela decyzję o szkodzie całkowitej. Brak jasności w zakresie określenia definicji tego pojęcia sprawia, że ciężko jest ustalić, kiedy ubezpieczyciel ma rację, a kiedy jego decyzja jest nieprawidłowa. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości w poniższym artykule wyjaśnimy, kiedy zakład ubezpieczeń może stwierdzić szkodę całkowitą. Sprawdź, czy ubezpieczyciel ma obowiązek zająć się wrakiem pojazdu po wypadku.

likwidacja szkód

Prawo polskie, a szkoda całkowita

Na gruncie polskich przepisów nie znajdziemy definicji pojęcia “szkody całkowitej”. Warto zaznaczyć, że art. 363 § 1 k.c., stanowi, że w sytuacji, gdy przywrócenie stanu poprzedniego nie jest możliwe lub pociąga za sobą nadmierne koszty, trudności to rekompensata ograniczać się będzie do świadczenia pieniężnego. Jak jest określany próg opłacalności naprawy? Stwierdzenie opłacalności jest uzależnione od rodzaju ubezpieczenia w ramach którego następuje likwidacja szkód. Metoda dyferencyjna pozwala określić wystąpienie szkody całkowitej. Obejmuje ona ustalenie wysokości odszkodowania poprzez pomniejszenie wartości samochodu sprzed wypadku o wartość pojazdu po uszkodzeniu. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 20 lutego 2002 r. jednoznacznie uznał, że gdy koszt naprawy jest wyższy od wartości przed wypadkiem rekompensata ma opiewać na kwotę różnicy wartości pojazdu przed i po wypadku. W tym miejscu warto napisać, że ubezpieczyciele likwidując szkodę w ramach OC często wzorują się na polisie AC, gdzie próg opłacalności przyjmuje się na 70% wartości pojazdu. Takie działanie nie ma żadnego uzasadnienia prawnego, gdyż tylko w sytuacji, gdy koszt naprawy przewyższa wartość pojazdu sprzed wypadku można na gruncie polisy OC stwierdzić szkodę całkowitą, a w innych przypadkach wydatek na naprawę nie może zostać uznany za nadmierny. Inna praktyka, niż ta opisana powyżej nie ma żadnego uzasadnienia prawnego, ani w postanowieniach Sądu Najwyższego, ani w linii orzecznictwa sądowego.

Wrak pojazdu – kłopotliwa kwestia dla poszkodowanych

Warto rozwiać też wszelkie wątpliwości w zakresie wraku pojazdu. Zakłady ubezpieczeń nie mają obowiązku przejmowania wraków. Zgodnie z literą prawa jest to własność poszkodowanego i to on może nim rozporządzać. Ma on jednak prawo wnioskować o pomoc w sprzedaży wraku lub prosić o jego przejęcie. Decyzja w tym zakresie zależy tylko od uznania danego ubezpieczyciela. Poszkodowani, którzy otrzymali zbyt niskie odszkodowanie za wypadek lub otrzymali odmowę wypłaty roszczeń powinni skontaktować się z Automoblis. Świadczymy odkup odszkodowań i wypłatę środków pieniężnych od ręki! Nie musisz zmagać się samodzielnie z ubezpieczycielem. Ocenimy bezpłatnie należne Ci odszkodowanie proponując wypłatę środków od ręki. We własnym zakresie będziemy dochodzić zwrotu tych środków od ubezpieczyciela!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu