Twój samochód stracił na wartości wskutek napraw powypadkowych? Przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Twój samochód stracił na wartości wskutek napraw powypadkowych? Przysługuje Ci odszkodowanie z OC sprawcy kolizji

Trudno sobie wyobrazić sprzedaż auta bez pytania ze strony kupującego o historię napraw pojazdu. Wielokrotnie potencjalni nabywcy dowiadując się o tym, że samochód brał udział w wypadku, rezygnują z jego zakupu. Naprawa auta pozwala na przywrócenie mu sprawności technicznej, jednak powoduje spadek jego wartości.

Za utratę wartości handlowej należy się odszkodowanie

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego: „odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie” (uchwała z 12/10/2001, III CZP 77/01).

Nie wszyscy poszkodowani zdają sobie sprawę, że odszkodowanie za uszkodzony pojazd obejmuje także kompensatę utraty jego wartości handlowej. Wynika to z obowiązującej w polskim prawie zasady pełnego wyrównania szkody, wynikającą z art. 361 § 2 k.c.

Jak ustalić wartość handlową pojazdu?

Wartość handlowa samochodu to cena jaką można za niego uzyskać na rynku. Utrata wartości to kwota stanowiąca różnicę między wartością pojazdu przed uszkodzeniem i po dokonaniu jego naprawy. Ceny jednostkowe aut są bardzo zróżnicowane. Zwykle z wiekiem różnica między wartością handlową auta przed i po wypadku maleje. Nie jest to zasadą. Wartość samochodów zabytkowych jest wyliczana według niestandardowych reguł. Wysokość odszkodowania jest ustalana przy uwzględnieniu rozmiaru i rodzaju uszkodzenia samochodu, stanu technicznego sprzed wypadku oraz jakości dokonanej naprawy powypadkowej.

W praktyce, przy szacowaniu utraconej wartości stosuje się Instrukcję Określania Rynkowego Ubytku Wartości autorstwa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT. Zgodnie z nią ubytek wartości szacuje się dla aut osobowych i terenowych utrzymanych w dobrym stanie technicznym, o okresie eksploatacji do 6 lat. Ubytek wartości po tym okresie może być istotny w wyjątkowych przypadkach eksploatacji – gdy pojazd ma niewielki przebieg i jest w szczególnie dobrym stanie technicznym.

Jak uzasadnić roszczenie?

Szkoda w postaci utraty wartości handlowej oraz jej wymiar może być dokumentowana przez przedstawienie opinii ekspertów, porównanie cen ofert sprzedaży samochodów pokolizyjnych i bezkolizyjnych oraz informacji uzyskanych w serwisach naprawczych.

Należy pamiętać, że takie roszczenie będzie uzasadnione jedynie wówczas, gdy nie doszło do szkody całkowitej. Warto też wskazać, że nie każda naprawa powypadkowa wpłynie na obniżenie wartości handlowej. W niektórych przypadkach, gdy samochód posiadał uszkodzenia już przed wypadkiem, naprawa powypadkowa może wpłynąć na wzrost jego wartości.

Masz wątpliwości w jakiej wysokości odszkodowanie za uszkodzony pojazd powinien wypłacić Ci ubezpieczyciel? Skorzystaj z bezpłatnej wyceny szkody w Automobilis. Na podstawie przesłanej dokumentacji dokonamy wyceny szkody i przedstawimy ofertę jej odkupu z gwarancją szybkiej zapłaty proponowanej kwoty.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu