W jakim terminie przedawniają się roszczenia o odszkodowanie?

W jakim terminie przedawniają się roszczenia o odszkodowanie?

W przypadku uzyskiwania odszkodowania od ubezpieczyciela bardzo duże znaczenie odgrywa termin przedawnienia roszczenia. Jest to okres, po którym prawo poszkodowanego lub osoby uprawnionej wygasa. W związku z powyższym bardzo istotne jest, aby mieć świadomość, do kiedy można starać się o wypłatę świadczenia. Terminy zostały określone przez ustawodawcę. W pewnych przypadkach przepisy dopuszczają wydłużenie wskazanego okresu – gdy nastąpi tzw. przerwanie biegu przedawnienia. Powyższe kwestie wyjaśniamy i dokładnie omawiamy poniżej.

Kiedy przedawni się roszczenie o odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Dochodzenie odszkodowań to bardzo skomplikowana kwestia. Trzeba szybko i sprawnie poruszać się w gąszczu przepisów, aby niczego nie przeoczyć. Nie da się zaprzeczyć, że bez wykształcenia oraz wiedzy prawniczej walczenie o swoje prawa jest niezwykle trudnym zadaniem. W końcu ma się do czynienia z dużym przedsiębiorstwem, Towarzystwem Ubezpieczeniowym, o którego interesy dbają specjaliści. W Kodeksie cywilnym rozróżniamy 3 rodzaje terminów dla przedawnienia roszczeń o odszkodowanie. Podstawowe znaczenie ma przepis art. 819 § 1 KC, zgodnie z którym roszczenia z umowy ubezpieczenia (na przykład NNW) przedawniają się z upływem trzech lat. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku ubezpieczeń OC, gdzie zastosowanie będzie miał przepis art. 442 KC, zgodnie z którym roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się z upływem:

  • trzech lat od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (termin ten nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia wystąpienia zdarzenia, w związku z którym powstała szkoda),
  • dwudziestu lat od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (jeśli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku).

Dodatkowo, usfont-size: medium;tawodawca przewidział we wskazanym przepisie szczególne przypadki, w których przedawnienie nie może nastąpić przed upływem określonego okresu czasu, np. w przypadku osoby małoletniej roszczenie o naprawienie szkody nie może przedawnić się wcześniej, niż z upływem dwóch lat od momentu uzyskania przez tę osobę pełnoletności.

Czym jest przerwanie biegu przedawnienia?

Jeśli nastąpi przerwanie biegu przedawnienia – kolejny okres zaczynamy liczyć od nowa. Taka sytuacja ma miejsce, np. jeśli zostanie dokonana czynność przed sądem w celu zaspokojenia roszczenia. Kodeks cywilny przewiduje kilka przypadków, w których dojdzie do przerwania biegu przedawnienia. Wynikają zarówno z ogólnych zasad prawa cywilnego, jak i przepisów szczególnych. Jak widać określenie terminu, w którym przysługuje nam roszczenie względem ubezpieczyciela jest bardzo skomplikowane. Należy wziąć pod uwagę wiele przesłanek. Szczególne problematyczna jest sytuacja, w której nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia.

Jeśli od dnia wypadku upłynęło nie więcej niż 3 lata, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy wyjaśnią, jakie prawa przysługują Państwu, jako osobom poszkodowanym w zdarzeniu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu