Wycena wartości uszkodzenia samochodu

Wycena wartości uszkodzenia samochodu

Każdego dnia media – zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie – informują o różnego rodzaju wypadkach komunikacyjnych. Niestety każdy uczestnik ruchu drogowego, nawet jeżeli skrupulatnie przestrzega wszelkich przepisów i zasad prawidłowego zachowania na jezdni jest narażony na różnego rodzaju zdarzenia powodujące uszkodzenia jego pojazdu. W takich sytuacjach nie można zapominać o prawach jakie przysługują poszkodowanemu – zwłaszcza do uzyskania odpowiedniego odszkodowania.

Pełne pokrycie szkody

Zgodnie z polskim prawem odszkodowanie powinno w pełni pokryć rozmiary wyrządzonej szkody. Nie może więc być ani zaniżone, ani zawyżone – innymi słowy poszkodowany nie może „zarobić” na zdarzeniu powodującym szkodę, ale też przyznane mu świadczenie musi w pełni odpowiadać poniesionym stratom. W przypadku szkód komunikacyjnych podstawowym dokumentem świadczących o wysokości szkody jest kosztorys naprawy samochodu. Najczęściej jest on sporządzany przez rzeczoznawcę wyznaczonego przez ubezpieczyciela do wyceny szkody. Niekiedy, zwłaszcza w przypadku mniejszych uszkodzeń, poprzestaje się na ocenie fotografii przesłanych Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. Kosztorys powinien obejmować koszt naprawy całości szkody, biorąc pod uwagę wartość odpowiednich części, rzeczywisty czas pracy mechanika oraz wysokość jego honorarium.

Przy wycenie szkody samochodu znaczenie ma także jego marka, rocznik, czy stan eksploatacji. Wszystkie te czynniki powinny pozwolić na kompleksową ocenę wartości szkody. Niestety najczęściej propozycje wypłaty odszkodowania składane przez ubezpieczyciela poszkodowanemu są mocno zaniżone, opierają na minimalnych (często wręcz nierealistycznych) kosztach naprawy, a niekiedy nawet pomijają niektóre uszkodzenia. W takim wypadku poszkodowany zdecydowanie nie powinien zgadzać się na wypłatę zaniżonego świadczenia, gdyż nie odpowiada ono zasadzie pełnego pokrycia szkody. Co więc powinien zrobić?

Walka poszkodowanego o swoje prawa

Podstawową metodą jest złożenie stosownego odwołania, jeżeli nie przyniesie ono spodziewanego rezultatu należy skierować sprawę do właściwego sądu cywilnego. Inną alternatywą jest przekazanie praw do szkody Kancelarii specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań. Także osoby, które zdecydowały się przyjąć zaniżoną propozycję odszkodowania powinny pamiętać, że szanse na dochodzenie pełnej należności nie zostały zaprzepaszczone. Z pomocą fachowców mają jeszcze szanse na pełne pokrycie swoich strat. Oczywiście przyjęcie właściwej strategii postępowania zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Kancelaria Automobilis specjalizując się w dochodzeniu odszkodowań świadczy kompleksową obsługę w tej dziedzinie, zarówno na etapie wstępnego dochodzenia szkody przed ubezpieczycielem, jak i procesu sądowego, czy odkupienia praw do szkody. Naszą dewizą jest sumienność i rzetelność postępowania, a głównym celem doprowadzenie do pełnej likwidacji szkody przez zobowiązanego do jej naprawienia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu