Wznowienie sprawy o odszkodowanie

Wznowienie sprawy o odszkodowanie

Wznowienie sprawy o odszkodowanie to ostateczność zarezerwowana, na naprawdę wyjątkowe sytuacje. Można ją wnieść gdy postępowanie cywilne dotyczące odszkodowania zostało już zakończone, a wyrok stał się prawomocny. Występując o wznowienie sprawy o odszkodowanie trzeba mieć w ręku dowody na to, że pierwotne orzeczenie było niezgodne z prawem. Okazuje się jednak, że nawet taki, ostateczny z zasady środek, musi być niekiedy wykorzystany by uzyskać godziwe odszkodowanie.

Kiedy można wystąpić o wznowienie sprawy o odszkodowanie?

Wyrok sądu w sprawie dotyczącej odszkodowania musiał zostać wydany i stać się prawomocny. Oznacza to, że by wystąpić o wznowienie sprawy, nie może już przysługiwać odwołanie do wyższej instancji sądowej. Może to wynikać z faktu, że wyrok został wydany przez sąd cywilny wyższej instancji lub upłynął termin na złożenie odwołania. Sprawa jest więc zamknięta.

Chcąc otworzyć ją na nowo, można wystąpić o wznowienie sprawy o odszkodowanie. Takie wystąpienie oznacza powiedzeni: wyrok sądu był bezprawny, niezgodny z przepisami. W tym momencie nie ma znaczenia czy był to wyrok sprawiedliwy, nie można wystąpić o wznowienie sprawy, ponieważ uzyskało się subiektywnie zbyt niskie odszkodowanie. Dobre powody to takie jak:

Wyrok został oparty na przestępstwie, np. sfałszowanym dokumencie, przekupieniu sędziego, zastraszeniu świadka;

Już po uprawomocnieniu się wyroku odkryto dowody podważające go.

Sędzia, który orzekał był wyłączony z mocy ustawy, ale osoba skarżąca wyrok nie maiła możliwości domagać się usunięcia go (np. sędzia był członkiem rodziny jednej ze stron).

Strona skarżąca nie miała możliwości wystąpienia przed sadem lub nie była należycie reprezentowana i nie wynikało to z jej winy.

Przepis, na podstawie którego zapadł wyrok, został uznany za niezgodny z konstytucją.

Jak widać, na liście znajdują się jedynie poważne przypadki, które naruszają podstawowe reguły sądownictwa. Niestety w przypadkach o odszkodowanie takie się zdarzają, w końcu chodzi o duże pieniądze.

Kto może wystąpić o wznowienie sprawy o odszkodowanie?

Zasadniczo uprawnienie takie przysługuje stronie postępowania – np. poszkodowanemu, który występował o odszkodowanie, lub sprawcy, który bronił się przed zarzutem. Stroną w postępowaniach o odszkodowania zawsze jest w pewnym sensie ubezpieczyciel. Prawo pozwala na wniesienie o wznowienie sprawy o odszkodowanie także Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Rzecznikowi Praw Dziecka.

Wznowienie sprawy o odszkodowanie jest i musi być stosunkowo trudne, warto więc skorzystać z solidnego wsparcia prawnego.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu