Zalane mieszkanie i co dalej? Sprawdź co zrobić, żeby uzyskać należne odszkodowanie

Zalane mieszkanie i co dalej? Sprawdź co zrobić, żeby uzyskać należne odszkodowanie

Chcąc uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania powinniśmy już od chwili, gdy tylko zaistnieje szkoda, podjąć szereg czynności, które zagwarantują nam możliwość uzyskania odszkodowania w należytej wysokości.

Ustal zobowiązanego do zapłaty odszkodowania

W budynkach mieszkalnych rozróżnia się rury biegnące pionowo i poziomo. Za pierwsze odpowiedzialny jest zarządca budynku, stan drugich leży w gestii osób zamieszkujących lokal. W przypadku zalania mieszkania odpowiedzialność kształtuje się na zasadzie winy, a więc fakt zalania udowodnić będzie musiał poszkodowany.

Do kogo zgłosić roszczenie, jeśli mieszkanie zostało ubezpieczone od zalania? Nawet, gdy mamy możliwość dochodzenia odszkodowania od kilku różnych podmiotów, możemy wybrać tylko jeden, który wypłaci nam pieniądze.

Udokumentuj szkodę i nie dokonuj napraw na własną rękę

Decydująca jest procedura zgłoszenia szkody. Jeśli zalania jest winny sąsiad zamieszkujący na wyższej kondygnacji budynku, powinniśmy uzyskać od niego oświadczenie, w którym potwierdzi fakt zalania oraz jego przyczynę, włącznie ze swoją winą.

Przed przybyciem przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego i sporządzeniem przez niego dokumentacji szkodowej nie należy podejmować na własną rękę żadnych napraw. Powinniśmy poprzestać na czynnościach, które są niezbędne, aby ograniczyć rozmiary szkody. Takich jak powstrzymanie źródła zalewania czy usunięcie wody. Istotne, aby czynności te nie polegały na usuwaniu skutków zdarzenia.

Warto przygotować spis wszystkich przedmiotów, które wskutek zalania zostały zniszczone. W miarę możliwości należy dołączyć również dokumenty, które potwierdzą posiadanie tych rzeczy (faktury, paragony, zdjęcia obrazujące wnętrza). Jeśli nimi nie dysponujemy, możemy poprosić o oświadczenia członków rodziny, które posłużą jako środek dowodowy.

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi

Po stwierdzeniu zalania, właściciel powinien natychmiast powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ubezpieczył mieszkanie. Termin na zgłoszenie szkody określają ogólne warunki ubezpieczenia, które posiadamy. Zwykle wynosi on od 3 do 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Niedochowanie terminu, zgodnie z art. 818 § 3 k.c., może skutkować zmniejszeniem odszkodowania, gdy przyczyni się do powstania trudności w ustaleniu przez ubezpieczyciela okoliczności i skutków powstania szkody.

Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia lub wypłacona kwota okaże się niewspółmierne do strat, ubezpieczony może odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Gdy wnosimy o ponowne rozpatrzenie sprawy i kwestionujemy ustalenia ubezpieczyciela, szczególnie pomocne może okazać się wcześniejsze, samodzielne udokumentowanie.

Ubezpieczyciel wypłacił Ci zaniżone odszkodowanie za zalanie mieszkania, a Ty nie wiesz jak złożyć skuteczne odwołanie i otrzymać stosowną dopłatę? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji odszkodowawczej, na której dowiesz się, jakie masz szanse na zwiększenie uzyskanego odszkodowania.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Brak ocen)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu