Zwrot kosztów za holowanie pojazdu – w jakim zakresie przysługuje poszkodowanemu?

Zwrot kosztów za holowanie pojazdu – w jakim zakresie przysługuje poszkodowanemu?

Zakłady ubezpieczeń znają wiele sposobów na obniżenie poszkodowanym należnych roszczeń odszkodowawczych. Jednym z częściej stosowanych jest zwrot kosztów za holowanie pojazdu. W poniższym artykule wyjaśnimy w jakim zakresie poszkodowanym przysługuje zwrot kosztów za holowanie pojazdu w ramach ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

odszkodowania komunikacyjne

Szkoda majątkowa, a holowanie uszkodzonego samochodu

Zakład ubezpieczeń na mocy art. 361 § 2 k.c. jest zobowiązany do naprawienia szkód pozostających w granicach związku przyczynowego z wypadkiem. Tym samym straty, jakich doznał poszkodowany oraz korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby do wypadku nie doszło podlegają rekompensacie. Dotyczy to również kosztów z tytułu holowania pojazdu, które są klasycznym przykładem uszczerbku majątkowego w postaci straty rzeczywistej (damnum emergens) skutkującej pomniejszeniem w majątku poszkodowanego. Dlatego należy stwierdzić jednoznacznie, że zwrot kosztów holowania jest poszkodowanemu należny, gdy uszkodzony samochód nie nadawał się do kontynuowania dalszej jazdy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, gdyż jest to podręcznikowy przykład straty powypadkowej w rozumieniu art. 361 k.c. Zachodzi tutaj ścisły związek ekonomiczny i przyczynowy ze szkodą. Odszkodowania komunikacyjne muszą obejmować zwrot kosztów holowania, jeśli takowe było konieczne.

Kontrowersje w zakresie wysokości kosztów holowania

W obrębie kosztów holowania pojazdu powypadkowego pojawiają się, jednak spore kontrowersje. Mowa o roszczeniu zapłaty opiewającemu na sumę, która zdecydowanie przekracza standardową cenę za tego typu usługę na lokalnym rynku. Należy zaznaczyć, że poszkodowany zgodnie z literą prawa zobowiązany jest do minimalizowania rozmiaru szkody. Dodatkowo winien jest zachować zdrowy rozsądek w ponoszeniu kosztów powypadkowych. Zgodnie z opiniami widniejącymi na stronie Rzecznika Finansowego w gestii poszkodowanego leży rozeznanie się w kosztach usługi holowania wśród lokalnych przedsiębiorców, a także negocjowanie stawek. Jeśli istnieje możliwość skorzystania z usług tańszej firmy poszkodowany powinien właśnie to rozwiązanie wybrać. Bezwzględnie należy pamiętać, że każdy przypadek powinien być w indywidualny sposób oceniany, gdyż istnieje wiele czynników mających wpływ na stanowisko ubezpieczyciela m. in. lokalne ceny, stan poszkodowanego, możliwości negocjacyjne. Poszkodowany po wypadku często nie jest w stanie w sposób rozsądny podejmować decyzje w tym zakresie. Bardzo często, gdy zostaje zabrany do szpitala holowanie zleca policja. W tym przypadku kwestionowanie wartości rachunku za usługę nie powinno być w żaden sposób kwestionowane. Poszkodowani, którzy dostali decyzję odmowną w zakresie zwrotu kosztów za holowanie lub mają wątpliwości co do wysokości wypłaconych środków mogą skorzystać z bezpłatnej porady AutoMobilis. Skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści bezpłatnie nakreślą możliwości odszkodowawcze w Twojej sprawie. Nie przystawaj na rażąco niskie odszkodowanie!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 głosów, średnia: 5,00 z 5)
Loading...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Certyfikat Programu
rzetelny-biznes.pl
Certyfikat Programu